Actualització en Enfermeria Pediàtrica Oncològica

Es recomana l'utilizació de navegadors compatibles com Google Chrome o Mozzilla Firefox per al correcte funcionament de la pàgina web.

 
banner

Presentació

Us donem la benvinguda a la Jornada "Pacients, famílies i infermeres: Creixent junts".

El càncer infantil és molt diferent al càncer de l'adult. Afortunadament en els darrers anys, els nous avenços científics i tecnològics ens ofereixen un marc de suport que afavoreix l'obtenció de resultats favorables.

Les infermeres pediàtriques que atenem a nens amb processos oncològics constituïm una peça fonamental en l'equip multidisciplinar i de suport. Les cures especialitzades, no poden passar per alt les noves dianes terapèutiques. Es fa imprescindible un abordatge bio-psico-soci-espiritual tant del pacient com de la família per oferir estratègies holístiques que permetin afrontar la malaltia amb èxit.

L'aparició de nous rols en l'entorn de cures fan que la infermera en l'àmbit de l'oncologia pediàtrica assumeixi funcions de lideratge en matèria d'acompanyament i educació terapèutica. L'aportació de valor es tradueix en una major qualitat de cures.

Les presents Jornades pretenen crear un espai en què professionals de diferents centres puguin compartir experiències i expectatives entorn de les cures i formació relacionades amb l'oncologia pediàtrica.

Idiomes d'impartició de la trobada: espanyol, anglès (traducció simultànea).


Emma Gomez Fernandez
Directora Infermera  
#SJDOncoNurse2018